Przedsiębiorstwo Jaspol Sp.z o.o.
tel. (58) 302-13-25
kom. 605-034-561
pjaspol@wp.pl
Tytuł projektu:
"Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w gminach Bakałarzewo, Filipów i Przerośl."

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo JASPOL Sp. z o.o.

Numer projektu:
POIG.08.04.00-20-189/10

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka", Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"
Całkowity koszt realizacji Projektu: 350 945,20 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 287 660,00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 63 285,20 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 201 362,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 70,00 %
Planowany okres realizacji Projektu: 01.02.2011 - 30.06.2012


Więcej informacji o POIG na stronach:
http://www.parp.gov.pl
http://www.wwpe.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl
Projektowanie stron internetowych Malbork